Sebastian Grabarz

CEO

Specjalista w dziedzinie prowadzenia spółek hotelowych, finansów i revenue  managementu

Absolwent zamawianego kierunku Analityka gospodarcza na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ze specjalizacją w prognozowaniu 
upadłości przedsiębiorstw i wzmacnianiu kondycji finansowej przedsiębiorstw.
Ukończył również drugi kierunek – Rachunkowość i Controlling, poszerzając swoją wiedzę z rachunkowości zarządczej i optymalizacji podatkowej.

Z hotelarstwem rozpoczął przygodę już na studiach. Przeszedł wszystkie szczeble kariery w hotelu – od portiera do dyrektora. Przez ostatnich 5 lat, do 2020 roku
pracował w Queen Boutique Hotel**** na stanowiskach Revenue Managera i Dyrektora Generalnego. W tym czasie ukończył szereg branżowych szkoleń, m.in. z zakresu Revenue Managementu oraz Zarządzania kosztami w hotelarstwie. W 2019 r.
nominowany w kategorii Dyrektor Generalny Hotelu Niezależnego przez redaktora naczelnego Hotelarza. 

Po kilku projektach doradczych dla krakowskich hoteli, w 2020 r. dołączył do zespołu FForce. Od pierwszego września 2020r. na stanowisku CEO zastąpił ustępującą Joannę Chwastek-Plutę.